Warunki ogólne

ONLINESHOP S.R.L., podmiot prawny narodowości rumuńskiej, ma swoją siedzibę w Piatra Neamt, Ulica Olteniei nr 26A, numer seryjny w rejestrze handlowym J27 / 513/2004 i unikalny rejestracyjny kod fiskalny RO16306031.

1. DOKUMENTY UMOWNE

Rejestrując zamówienie na stronie, kupujący zgadza się z formą komunikacji (telefonicznie lub e-mailem), za pośrednictwem której ONLINESHOP S.R.L. wykonuje operacje komercyjne.

Powiadomienie otrzymane przez kupującego po zamówieniu pełni rolę informacyjną i nie oznacza akceptacji zamówienia. Powiadomienie to jest przesyłane elektronicznie (pocztą elektroniczną) lub telefonicznie.

Z uzasadnionych przyczyn ONLINESHOP S.R.L. zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towarów w zamówieniu. Jeśli zmieni ilość towaru w zamówieniu, powiadomi on kupującego na adres e-mail lub numer telefonu udostępnionymi podczas składania zamówienia i zwróci zapłaconą kwotę.

Umowę uważa się za zawartą pomiędzy ONLINESHOP S.R.L. oraz kupującego w momencie otrzymania przez kupującego pocztą elektroniczną powiadomienia o wysłaniu zamówienia.


2. FAKTUROWANIE - PŁATNOŚĆ

Ceny towarów wyświetlane na stronie www.pni.pl obejmują VAT. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena i sposób płatności są określone w każdym zamówieniu. ONLINESHOP S.R.L. wystawi nabywcy fakturę za dostarczony towar, zobowiązaniem kupującego jest dostarczenie wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby prawidłowo przekazać fakturę zamówienia, kupujący ma obowiązek zaktualizować dane swojego konta na www.pni.pl, gdy tylko ma dostęp do informacji i dokumentów związanych z każdym zamówieniem, istniejących na koncie.

 

3. DOSTAWA TOWARÓW

ONLINESHOP S.R.L. zobowiązuje się do dostarczenia towarów w systemie kurierskim „od drzwi do drzwi” do kupującego.
 
Sprzedający zapewni właściwe opakowanie Towarów i zapewni przekazanie załączonych dokumentów (faktura podatkowa i certyfikat gwarancji wystawiony przez sprzedawcę lub jego dostawcę dla zakupionych towarów)).

Informujemy, że przy zakupie nowego produktu, na żądanie kupującego, dystrybutorzy są zobowiązani do bezpłatnego odbioru DEEE (odpadów elektrycznych i elektronicznych) w systemie jeden na jeden, na takich samych warunkach jak dostawa nowego produktu jeśli sprzęt jest typu ekwiwalentnego i ma takie same funkcje jak nowo dostarczone urządzenia.


4. GWARANCJE

Wszystkie towary sprzedawane przez ONLINESHOP S.R.L. korzystają z warunków gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami i politykami handlowymi producentów. Towary są nowe w oryginalnym opakowaniu i pochodzą ze źródeł licencjonowanych przez każdego producenta.

W przypadku wadliwych towarów zgłoszonych w okresie gwarancyjnym należy przestrzegać instrukcji zawartych w karcie gwarancyjnej.

Brak certyfikatu gwarancji towaru musi być zasygnalizowany w ciągu 48 godzin od otrzymania towaru na adres comenzi@mo.ro.  

NOTKA: Nie serwisujemy i nie montujemy w domu klienta.


5. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI TOWAROWEJ

Własność na Towary zostanie przekazana w momencie dostawy po zapłaceniu przez kupującego w miejscu wskazanym w zamówieniu (przez dostawę - odbiór dokumentu przewozowego dostarczonego przez kuriera)).


6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z wymogami ustawy nr. 677/2001 o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, zmienione i uzupełnione, ONLINESHOP S.R.L. ma obowiązek zarządzać danymi osobowymi, które nam przekazujesz bezpiecznie i tylko w określonych celach. ONLINESHOP SRL jest zarejestrowany w Rejestrze przetwarzania danych osobowych z nr 18650.

Celem gromadzenia danych jest informowanie klientów o ich stanie konta, informowanie kupujących o ewolucji i statusie zamówień, ocena oferowanych towarów, działalność komercyjna promowania towarów, marketing, reklama, media, administracja, rozwój, badania rynku, statystyki, śledzenie i śledzenie sprzedaży i zachowań klientów.

Wypełniając dane w formularzu tworzeniu konta i / lub formularzu zamówienia, kupujący oświadcza i akceptuje bezwarunkowo, że jego dane osobowe będą zawarte w bazie danych ONLINESHOP SRL i wyraźnie i jednoznacznie zgadza się, że wszystkie takie dane osobowe będą przechowywane , używane i przetwarzane przez ONLINESHOP SR..

Informacje osobiste Nabywcy mogą być również przekazywane Prokuraturze Generalnej, Policji, sądom i innym właściwym organom państwa na podstawie i w granicach przepisów prawnych oraz w wyniku wyraźnych próśb.